BEP-eco OBJEDNÁVKA

společně pro čistá města s aditivem BEP-ECO

nahlédněte, co všechno BEP-eco umí

BEP-eco_objednávka (.docx) BEP-eco_objednávka (.pdf)


INZERTNÍ GALERIE

ZAMETAČŮ & NÁSTAVEB

smluvní ceny

 

FOTOINZERCE
ZAMETAcích strojů a nástaveb

s možností publikace více obrázků a odkazem na vlastní informační pdf soubor

smluvní ceny za zprostředkování prodeje

 

ŘÁDKOVÁ INZERCE s fotonáhledem

V sekci VÝROBCI / ND pro registrované firmy  ZDARMA, pro registraci použijte formulář BEP-eco_objednávka, po uplynutí 3 měsíců mohou být inzeráty z důvodů aktuálnosti automaticky vyřazeny, další prodloužení za 150,- Kč+DPH /3měsíce /inzerát

Naši odběratelé aditiva BEP-eco mohou využívat také bezplatné zveřejnění inzerce náhradních dílů v sekci FOTOINZERCE pro zametací stroje. Po uplynutí 3 měsíců je opakované zveřejnění již zpoplatněno výše uvedenou částkou.

 Děkujeme za váš zájem a pomoc PRO ČISTÁ MĚSTA


Pro každé zadání inzerátů je třeba zaslat na info@zametace.cz

a) samostatné foto nabízeného dílu / nástavby / zametače v příloze emailu (pouze FOTOINZERCE)

b) text inzerátu, který bude ve Vámi zaslaném znění a rozsahu max. 1 strany A4 s uvedením potřebných údajů zveřejněn jako .pdf soubor v příloze

  • výrobní značku a typ zametače
  • stručný popis stavu ND (nový,    použitý,    k rozebrání)
  • jméno a kontaktní údaje oprávněné osoby
  • název a adresu firmy
  • cenu k jednání

Správce webu má právo odmítnout nevhodná, neúplná nebo jinak se zaměřením webu nesouvisející podání, případně změnit obchodní podmínky inzerce po jejich předchozím zveřejnění na tomto webu. O umístění a úpravě inzerátů rozhoduje správce webu.

Za pravdivost údajů v inzerátech odpovídá zadavatel, který zadáním inzerce výslovně souhlasí se zveřejněním osobních / firemních údajů na webu zametace.cz a s jejich archivací pro statistická vyhodnocení.

Zadáním inzerce zadavatel výslovně souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami a se zpracováním všech poskytnutých informací a dat správcem webu pro jeho další obchodní a marketinkovou činnost ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů GDPR .